Olen õnnelik, sest valdkond milles tegutsen on minu teadlik valik. Töö võtab meie ajast praktiliselt kolmandiku ja seepärast hindan tervet töökeskkonda. Terve keskkond võimaldab mul avaldada arvamust, arutleda, toetuda kolleegidele keerulises olukorras, olla tunnustatud ja mõistetud ja pakkuda sama kolleegidele, leida väljakutseid töös ning areneda meeskonnaliikmena ja meeskonnana.

Minu jaoks olulised tööelu märksõnad on tööõnn ja töödisain. Püüdlen ise suurema rahulolu ja õnnetunde poole tööelus ja läbi meie teenuste soovin anda panuse teie ettevõtetesse, et rõõm, rahulolu ja tubli sooritus töös oleks reaalsed suurused.

Päikest ja kohtumisteni,

Angela