Ettevõtte töö oluline osa on infovahetus, eesmärkide seadmine ja täitmine meeskonnana. Koosolekud, ühised arutelud ja ajurünnakud on need tööriistad, mis aitavad ühtsena tegutseda.

Teemad, mida käsitleme:

  • Sinu, minu ja meie rollid;
  • Ettevalmistuse vajalikkus;
  • Miks me tunneme rahulolematust, pingeid ja ebaõnnestumist;
  • Koosoleku juhtimine;
  • Suitsuvaba suitsuruumi olulised jutud;
  • Osalejate kaasatus ja vastutus.