Olete kolleegidega käinud erinevatel koolitustel, töö ettevõttes jätkub aga sama rada. Miks see nii on? Kuidas tuua koolitustelt saadud teadmised ja kogemused ettevõtte igapäevatöösse.

Tavapäraselt on Sul olemas iga-aastased finantseesmärgid ja plaan kuidas need saavutada. Sama kehtib arendus- ja koolitustegevuste kohta. Siin saame meie aidata.

  • Minu, sinu ja meie eesmärgid;
  • Milliseid teadmisi me vajame;
  • Arengu- ja koolituskava koostamine ja eelarve;
  • Abi- ja jätkutegevused;
  • Kava jälgimine ja kontroll;
  • Tulemuste hindamine;

Väljatöödud märksõnad on mõned, millest lähtume. Kõik kavad koostame Sinu ettevõtte vajadustest lähtudes. Alustame info kogumisega ja hetkeseisu kaardistamisega. Seejärel saame koostöös välja töötada parima arengu- ja koolituskava.